aktualizováno: 18.05.2024 06:53:01 

Na cestě k sobě... a ke světu...

Traumaterapie metodou EMDR a imaginacemi

 

Při práci s traumatickými a zátěžovými vzpomínkami, které brání normálnímu životu, používám metodu zpracování traumatických a zátěžových vzpomínek, která se ve zkratce nazývá EMDR - Eye Movement Desenzitization and Reprocessing. Česky: Desenzibilizace a znovuzpracování pomocí očních pohybů.

Tímto výcvikem procházím v současné době a mám za sebou část věnující se zpracování jednotlivých traumatických zkušeností, jako např. autonehoda, přepadení, ztráta blízké osoby, šikana a bossing a dále zpracování silných zátěží.

 

O metodě EMDR

Normálně zpracovává jedinec traumatickou zkušenost přirozeným způsobem. Nicméně, když je osoba traumatizována těžce, ať už jedním zahlcujícím zážitkem nebo opakovaným stresem, přirozený proces zpracování takových zážitků může být přetížen a původní traumatizující zážitek zůstane nezpracovaný. Tyto nezpracované vzpomínky jsou pak uloženy v mozku ve své „syrové“ formě, ze které mohou být průběžně snadno re-evokovány, když je zažívána situace podobná situaci původního traumatu. Nezpracovaná traumatická informace je statická, zablokovaná, je „uzamčena“ v neurofyziologickém systému a vede ke vzniku symptomů. Ty mohou být naopak odstraněny, pokud je proces zpracování traumatických vzpomínek dokončen.

EMDR je terapeutická metoda určená k urychlení zpracování traumatických zážitků. Využívá se tedy např. v terapii posttraumatické stresové poruchy. Její účinnost v této indikaci byla prokázána v řadě výzkumných studií a dle většiny metaanalýz je její účinnost rovnocenná s účinností protrahované expozice vůči traumatickým vzpomínkám, ale je kratší a snad má rychlejší nástup účinku. Existují kazuistická sdělení o úspěšném využití EMDR i u jiných symptomových okruhů (fóbie, tréma, poruchy sebeúcty atd.), pokud je jejich vznik spojen s traumatem.

EMDR je komplexní metodou, která integruje účinné prvky z různých terapeutických přístupů (KBT, dynamický a interpersonální přístup a jiné). Využívá se v ní střídavého zaměření pozornosti na traumatický materiál a na bezpečí přítomného okamžiku. Jedinečnou součástí EMDR je komponenta oboustranné stimulace, nejznámější v podobě očních pohybů, kdy terapeut pohybuje prsty před obličejem klienta a jeho oči sledují tento pohyb prstů. Tato bilaterální stimulace dle současných názorů podporuje proces adaptivního zpracování dysfunkčně uložené informace v mozku. Jedná se o podobný proces, který se děje během spánku v jeho REM (rapid eye movement - rychlé oční pohyby) fázi.

Dostupná literatura v češtině (slovenštině):

Dvě kapitoly v knize David Servan-Schreiber: Uzdravení bez léků, Portál 2005 (jedná se spíše o populárně naučnou literaturu nežli o odborný text, ovšem zpracovanou seriózním způsobem).

Odstavec petitem v knize Bohumila Baštecká a kolektiv: Terénní krizová práce, Grada 2005.

Kazuistické sdělení v Psychiatrii pro praxi, č.4/2005, Mgr. Hana Vojtová, MUDr. Jozef Hašto: Stabilizačné techniky a EMDR v psychoterapii posttraumatickej stresovej poruchy – ke stažení ve formátu PDF