aktualizováno: 18.05.2024 06:53:01 

Na cestě k sobě... a ke světu...

 

Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí.

 

Supervize vznikla v psychoterapeutickém prostředí a později se začala využívat i v dalších oblastech jako je sociální práce, zdravotnictví, školství a v poslední době i ve výrobních podnicích.

Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací.

V procesu supervize poskytuje supervizor supervidovanému zpětnou vazbu k jeho práci. Supervize má většinou formu rozhovoru mezi supervizorem a supervidovaným.

Supervize zvyšuje účinnost práce zaměřením se na její cíle, zvyšuje i kvalitu práce zaměřením se na průběh (proces). Ústřední pozornost je věnována vztahům, které jsou v pomáhajících profesích snad nejdůležitějším prostředkem k dosahování cílů a nejvýraznější známkou kvality práce.

 

V supervizi mám výcvik v systemické supervizi a koučování od Hermés Group.

 


 

 

image

 

1. Individuální supervize

Individuální supervize je vhodná v případech, kdy je psycholog, psychoterapeut, sociální nebo pedagogický pracovník vystaven např. nějaké náročné situaci, kterou je pro něj obtížné zvládnout či uzavřít. Je vhodná i tam, kde je potřeba hledat nějaký nový postoj, postup a běžně využívaná podpora kolegů nepostačuje či není možná (např. náročné etické dilema, zpracování náročné krizové situace, pocity únavy a vyčerpání atd.).

 

2. Týmová supervize

Účastníci týmové supervize jsou členy pracovního kolektivu bez ohledu na jejich konkrétní pozici, potřeby, zdroje a odpovědnost. Tento druh supervize je zaměřen především na činnost týmu jako celku a také na jeho efektivitu a vnitřní procesy v týmu. Důležitým faktorem je opět vybudování vztahu mezi supervizorem a supervidovanými, aby se mohla vybudovat otevřená atmosféra a pocit bezpečí.

 

3. Skupinová supervize

Při skupinové supervizi se pracuje s několika pracovníky (např. psychoterapeuti, učitelé...) s podobnými potřebami (případy), přičemž není podmínkou, aby byli tito účastníci supervize z jednoho pracoviště. Výhodou skupinové supervize je, že dodává podpůrnou atmosféru a pracovníci se mohou podělit o zkušenosti, úzkosti i starosti. Supervidovaní získávají zpětnou vazbu od ostatních. Členové skupiny jsou různého věku, pohlaví a profese, a tak se zvyšuje počet různých pohledů na řešenou situaci a širokou škálu životních zkušeností. 

 


 

Časová náročnost: pro individuální supervizi je zapotřebí minimálně 1 hodina, pro týmovou 2-3 hodiny. Pro skupinovou supervizi alespoň 3-4 hodiny, aby se dostalo na několik účastníků.

Pro týmovou supervizi mám vyhrazené vždy pondělí nebo úterý. Ostatní dle dohody.

Místo supervize: pro týmovou supervizi je většinou dané vlastní pracoviště týmu, pro individuální dle domluvy a pro skupinovou nabízím centrum Alivio.

Cena supervize: individuální: 1500,- Kč / 1 hodinu; skupinová: 1500,- Kč / 1 hodina (do 6 účastníků, cena se dělí); týmová supervize: 2000,- Kč / 1 hodinu.

Cestovné: pokud je supervize mimo působiště supervizora, tak se počítá 6,- Kč / 1 km účtováno z Prahy a dále 500,- Kč za každou započatou hodinu na cestě. Vše počítáno dle Google-maps z Prahy tam a zpět.