aktualizováno: 18.05.2024 06:53:01 

Na cestě k sobě... a ke světu...

Rozbor snů

Sen "vlčího muže" - Freudova klienta, kteý svůj sen namaloval

Sen "vlčího muže" - Freudova klienta, který svůj sen namaloval.

 

Nabízím rozbor snů, který může být součástí poradenství nebo psychoterapie.

Při práci se sny (výklad snů) používám tzv. "Daseinsanalytický model", kdy otázkami pomáhám klientovi ujasnit si, k čemu se daný sen váže v jeho vědomém životě a o čem může vypovídat.

Absolvoval jsem výcvik výkladu snů u doc. J. Růžičky, rektora Pražské vysoké školy psychosociálních studií (www.pvsps.cz).
 
 

Dělení snů 

1. Tematické neboli situační sny

Smysl tematických snů spočívá v bezprostředním vyjádření a zobrazení toho, co je "zde a nyní". Výklad a porozumění je v orientaci na život v přítomném čase klienta. Tyto sny jsou zřetelně zakotvené v současnosti, vážou se ke každodennosti a svým významem nepřekračují životní horozont současnosti.
 

2. Centrální sny

 Tyto sny mají hlubší záběr a čaasto se vyznačují velkým časovým rozpětím a vzdálenýmy významovými souvislostmi.
 
a) Sny traumatické - jedná se o raná traumata, vývojová, vztahová traumata...
b) Sny bilanční - mapujíurčitý životní úsek nebo vykonané dílo apod.
c) Sny přechodové - týkají se přechodu mezi životními obdobími nebo situacemi
d) Sny objevné - týkají se objevů jak v oblasti povolání, interpersonální nebo způsobu života
e) Sny duchovní nebo transcendentální - osvícení, inspirace, vhledy v duchovních oblastech
f) Sny prognostické - obsahují předjímání různých možností.
 

3. Osudové neboli základní sny

Vyjadřují určité neměnné vlastnosti, tendence nebo motivační typičnost, dále osudové směřování životní pouti, důležité volby a skutky. Tyto sny jsou často vyjádřeny příběhem, časové rozpětí jde až k okrajům životních horizontů.
 

Metodika výkladu snu

Výklad snů se do značné míry podobá výkladu divadelní hry. Podle M. Bosse (kniha "Včera v noci se mi zdálo") je výklad veden metodikou tří otázek: kde se sen odehrává, kdo a co se ve snu objevuje a co to, co se objevuje a děje, pro spícího znamená.
 
Ve výkladu snů nepoužívám Jungovu metodu symbolů a ani způsob Freudův, nýbrž se jedná o přísně individuální výklad - zaměřený vždy na konkrétního člověka, kterému se sen zdál.
 
Cena: 1200,- Kč / 50 min.