aktualizováno: 20.12.2020 16:19:46 

Na cestě k sobě... a ke světu...

Life coaching

Life coaching má za cíl strukturovaným rozhovorem ujasnit a následně postupně realizovat cíle klienta.

Individuální koučování osobního života (life coaching) probíhá formou rozhovoru, kdy kouč nejprve zjišťuje klientovy potřeby a následně formou otázek provází klienta jeho myšlenkami, postoji a motivacemi. Základním měřítkem každého koučovacího rozhovoru je užitečnost pro klienta.

Life coaching je rozvojová aktivita, kdy klienti nejčastěji řeší témata významná pro jeho život:

  • sebeorganizace

  • zvládání stresu

  • osobní rozvoj

  • učení se nové činnosti

  • příprava na absolvování významné schůzky, jednání, události (pracovní pohovory, obchodní schůzky apod.)

  • důležité rozhodutí (změna profese, zahájení podnikání apod.)

  • změna nebo posun kariéry a další.

 

Kouč není lektor, poradce ani mentor – kouč je partner, který Vás „pouze“ přiměje odpovídat si na otázky, které si možná kladete denně nebo jste si je možná ještě nikdy nepoložili.

Koučování není psychoterapie - neřešíme obtížné situace z minulosti klienta, ale zaměřujeme se na přítomnost a především do budoucna. Kouč neanalyzuje vaši osobnost, jelikož dává prostor objevit váš plný potenciál právě a jedině vám.

 

Koučovací rozhovor je 1x za měsíc a setkání je pouze několik. Počet setkání závisí na rozhodnutí klienta.

 

Cena setkání: osobní: 1000,- Kč/ 90 min (1. setkání); případně 800,- Kč / 50 min; Skype nebo iOS: 500,- Kč / 50 min. (po předchozím zaplacení nebo u stálých kientů s následným zaplacením).

TOPlist