aktualizováno: 18.05.2024 06:53:01 

Na cestě k sobě... a ke světu...


Základy existenciální analýzy a logoterapie I.

 

Současný vídeňský psychoterapeutický směr (A. Längle) navazující na logoterapii V. Frankla

 

Termín: 22.-23.2.2020

čas: 9-17, s hodinovou pauzou na oběd, druhý den do 15.00

Místo: Alivio centrum (Praha 6, Badeniho 1)
Cena: 2000,- Kč (studenti a lidé na rodičovské 1500,- Kč)

Počet účastníků: min. 6, max. 15

Seminář je určen pro studenty a absolventy psychologie, pro pracovníky v pomáhajících profesích a laickou veřejnost, která má zájem seznámit se se základními postupy tohoto psychoterapeutického směru. V semináři jsou obsaženy teoretické výklady a sebezkušenostní cvičení. Na tento seminář bude v budoucnu navazovat pokračující seminář.

 

Cíl kurzu:

  • Poznáte základní principy existenciální analýzy
  • Vvyzkoušíte si teoretická východiska na praktickém přístupu v práci s klientem

Obsah:

  • Pohled na člověka podle principů existenciální analýzy
  • Základní existenciální roviny
  • Hodnotové oblast EA
  • Posilování první existenciální roviny u sebe

 

Lektor: PhDr. Richard Machan, PhD

Přihláška nebo dotaz: richard.machan@seznam.cz; +420 605 822 065

 

Přihlášky se přijímají nejpozději do: 15.2.2020

Platba: po písemném přihlášení na účet: 597015001/2010

www.aliviocentrum.cz    www.slea.cz


 

Umění sebeprezentace

 

Seminář, ve kterém se naučíte hravou formou jak prezentovat sebe a případně svou práci.

Využití - především pro přijímací a jiné pohovory.

Budeme přihlížet i k individuálním potřebám účatníků!

 

Termín

Jedná se o 3 na sebe navazující setkání vždy po 2 hodinách.

 

Počet účastníků: min. 4, max 12

 

Obsah

- Komunikace a cílená sebeprezentace

- Neverbální komunikace - co ukazujeme nevědomky, na co si dát pozor a co naopak posílit

- Komunikační typologie - test osobnostní typologie

- Verbální komunikace - aktivní naslouchání, umění dotazování se, jak vyjádřit podstatné bez mnoha slov a pěkně

- Zásady správné prezentace verbální i neverbální

- Příprava sebe-prezentace

- Jak se prezentovat jen slovně a jak písemně nebo na tabuli

- Praktický nácvik, zpětná vazba a doporučení

- základní rady stylistky pro výběr oděvů

 

V ceně: celkový průběh semináře a podklady

Lektor: PhDr. Richard Machan, PhD. psychoterpaeut, lektor a kouč

Cena: 1500,- Kč za všechny 3 bloky; studenti, nezaměstnaní a ženy na mateřské 1000,- Kč

 

Přihláška nebo dotaz: richard.machan@seznam.cz; +420 605 822 065

Přihlášky se přijímají nejpozději do:

Platba: po písemném přihlášení na účet: 597015001/2010; do zprávy pro příjemnce uveďte jméno a "sebeprezentace".