aktualizováno: 23.01.2019 13:38:38 

Na cestě k sobě... a ke světu

Párová terapie

 

Párová terapie

 

 

V partnerském vztahu vždy vystřídá počáteční zamilovanost střízlivější, ale možná hlubší pocit lásky k druhému.

Během společného života začnou přicházet starosti, neshody, všednost, starosti kolem dětí… A můžou také přijít chvíle, kdy máme druhého dost a společné soužití se zdá být nemožné.

Někteří partneři se příliš často hádají, jiní spolu naopak téměř nemluví, některé páry se dohodnou na všem, ale nezažívají spolu spontánní chvíle hravosti a emoční prožitky...

Na tom všem je možné pracovat tak, aby se oba partneři cítili ve vztahu lépe.

 

Párová terapie je určena všem párům (manželským, nemanželským, homosexuálním), kteří:

- zažívají těžkosti a neshody v komunikaci
- jsou nespokojeni v prožívání svého vztahu
- jsou nespokojeni v sexuálním životě
- mají neshody při výchově dětí
- cítí obtíže v soužití s širší rodinou apod.

Podmínkou pro párovou terapii je, že oba partneři jsou ochotni na svém vztahu pracovat, mluvit o sobě, o tom, jak vztah vnímají a prožívají, co od vztahu očekávají a co jsou ochotni pro něj udělat.

 

Průběh párové terapie:

Při párové terapii je přítomen partnerský pár a jeden či dva terapeuti (muž a žena).

Doporučuji, aby párová terapie trvala 2 x 50 minut. Tento čas dovolí, aby každý z partnerů měl dostatečný prostor k vyjádření se k tématu.

Setkání bývají cca 1 x za 14 dní.

Cílem je, aby partneři:
- uměli mluvit o společných záležitostech, potřebách a prožitcích a naslouchali si
- spolu prožívali spontánní chvíle, třeba se i mohli pohádat
- aby tyto chvíle uměli reflektovat
- učili si rozumět, vnímat potřeby toho druhého
- rozpoznávali a respektovali osobní hranice každého z nich

- dohodli se na případném rozchodu

 

Zajímavý text (anglicky) o párové terapii v: NY Times

TOPlist